Bahnhof Bad Segeberg
SIMONSEN + v.ELVERFELDT ARCHITEKTEN